ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Από τον κ. Ιωάννη Βολονάκη: Μετά μιά δημιουργία.
Από την κ.  Προκοπία Τσαβαρή: ΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΙ

Από την κ.  Προκοπία Τσαβαρή: Συνταγή Ακουμιών.

Από την κ.  Προκοπία Τσαβαρή: Παινέματα της νύφης

Έλαβα τα εξής :