Αυτό το ταπέτο φτιάχτηκε από τη γιαγιά μου το έτος 1892, στη Σύμη, πλύθηκε μια φορά

στο Λευκαντιό, στόλισε το σπίτι μας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως και της Ρόδου, και

τώρα φυλάσσεται στο σπίτι μας, στη Ρόδο.                                                               Πατήστε