Η ΣΥΜΑ΄Ι΄ΚΗ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  -  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1909

      Η Συμα΄ι΄κή Αδελφότης Αλεξανδρείας της Αιγύπτου,  ιδρύθηκε το έτος 1909, με σκοπό  να βοηθάει τους άπορους συμπατριώτες μας, γι΄ αυτό και το διοικητικό συμβούλιο είχε την εξής διάρθρωση, όπως μου έλεγε η μητέρα μου, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια . Στην αρχή εξέλεγαν ένα πρόεδρο. Μετά, τα μέλη της εκλέγοντο από διάφορες συνοικίες όπου έμεναν Συμιακοί. Σκοπός του κάθε εκλεγμένου  ήταν να παρακολουθεί τους Συμιακούς της περιφερείας του, και να δίνει αναφορά στο συμβούλιο, και όταν κάποιος είχε κάποια ανάγκη, η αδελφότης να του την παρέχει .    

έτος ιδρύσεως 1909

έτος ιδρύσεως 1909