ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Μ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ

         Οι εικόνες που βλέπουμε προέρχονται από φωτογράφηση πινάκων ζωγραφικής, του Χαράλαμπου Μ. Βολονάκη.

        Ο Χαράλαμπος Βολονάκης γεννήθηκε στη Σύμη το 1952, και είναι αδελφός του Ιωάννη Μ. Βολονάκη.  Απόφοιτος της οδοντριατικής  Σχολής του Πανεπιστημίου,  εγκατεστημένος στη Σύμη, όπου παράλληλα με το επάγγελμά του ασχολείται και με τη ζωγραφική ερασιτεχνικά.