Από τη συλλογή του Αντώνη Ορφανού, φυσικοθεραπευτή στη Ρόδο.