Ο μπαξές (το κτήμα) του Φιλίππου Νικήτα Πετρίδη

Σήμερα τεμαχισμένο, (6η γενεά), ένα μέρος ανήκει στον Γιάννο Πετρίδη (του ταμεία,

όπως τον  αποκαλούν στη Σύμη) .

O Φιλήρατος Πάχος ήταν πατέρας του Αντώνη Πάχου.