Από τη συλλογή του Αντώνη Φ. Πάχου

1958-εορτασμός για τα 10 χρόνια της ενσωμάτωσης 1938 - άποψη του λιμανιού 1927 - άποψη του λιμανιού
΄Αποψη Μαυροβουνίου Σύμης Το καντηρίμι Παραδοσιακός παπουτσής
Παραδοσιακός κουρέας Χαράνι-στο βάθος το καρνάγιο ΄Αποψη Μαυροβουνίου
Πιτίνι H Αγία Τριάδα στο Χωριό Η Κουλουντρή
Το Πέδι Το Πέδι από το Λιενί ΄Αποψη του Πεδιού από το Κάστρο
’ποψη της Σύμης από την Λεμονήτησσα (Παναγία η Ελεημονήτρια Το Μουράγιο ’ποψη: Μουράγιο-Χαράνι και στο βάθος Γιαλός
Η Πετρίδειος σχολή Το Πιτίνι-στο βάθος το καρνάγιο Μερική άποψη του λιμανιού
Οι πρώτες Ελληνικές σημαίες πριν την ενσωμάτωση 1930 ’ποψη του λιμανιού 1935-’ποψη του λιμανιού
Η πρώτη ηλεκτρογεννήτρια της Σύμης Επεξεργασία σφουγγαριών στον Κάμπο της Σύμης Σούστα Σύμης (χορός)
Χαράνι-στο βάθος το καρνάγιο 1937-1938-Καρναβάλι στη Σύμη 1935-Πάσχα στον ’η Γιάννη
Κτήμα οικογενείας Πετρίδη Κτήμα οικογενείας Πετρίδη