ΣΥΜΑΪΚΗ ΣΟΥΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΙΑΚΑ

(Τραγούδια και σκοποί της Σύμης)

Με τον Κώστα Δ. Κοντό και τους συνεργάτες του.

Πατήστε εδώ - Μπορείτε και να το αποθηκεύσετε