Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών κηρύσσων ως ιστορικόν τόπον και διατηρητέον μνημείον άπαν το αρχιτεκτονικόν σύνολον .....

                                                                                              

 

Απόσπασμα επιστολής του κ. Ι. Γ. Χαρίτου προς τον Δήμαρχο Σύμης (13/8/2004) 

                              

                                                                                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ      

                    

                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.    3000          

 

                                                                                                                                                           Ελήφθη την 20/8/2004

 

 

 

Προς                                                                                                              Ρόδος, 13 Αυγούστου 2004

τον αξιότιμο Δήμαρχο Σύμης

κ.Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμη

 

 

 

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

 

ΙΩΑΝNΗΣ  ΓΑΒΡ.  ΧΑΡΙΤΟΣ

Με αφορμή το δημοσίευμα στο ένθετο περιοδικό «Κ» Τεύχος 60 της εφημερίδας «Η Καθημερινή», της 18ης Ιουλίου 2004, όπου γίνεται εκτενής

αναφορά για το νησί μας από τη δημοσιογράφο κα Αλεξάνδρα Μανδράκου και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον χαρακτηρισμό της Σύμης ως παραδοσιακού οικισμού, έχω την τιμή αλλά και την υποχρέωση να ενημερώσω τόσο εσάς όσο και στο πρόσωπό σας τον συμαϊκό λαό για το τι ακριβώς συνέβη το 1971 ώστε να χαρακτηριστεί η Σύμη με την αριθ. 24908/23-10-1971 υπουργική απόφαση «ιστορικός τόπος χρήζων ιδιαιτέρας Προστασίας» (ΦΕΚ 881 τεύχος Β /3-11-1971).

 

Από το 1970 έως και το 1973, είχα την ιδιότητα του μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων εκπροσωπώντας τη Δωδεκάνησο.

Υπό την ιδιότητά μου αυτή στις αρχές Μαρτίου του 1971 επισκέφθηκα τη Σύμη για συνεργασία με τον τότε δήμαρχό της και παλιό οικογενειακό μας φίλο, ιατρό Γεώργιο Νικητιάδη. Σε συνομιλία που είχα μαζί του του εξέφρασα το θαυμασμό μου για το αρχιτεκτονικό κάλλος του νεοκλασικού οικισμού της Σύμης και με έκπληξή μου πήρα την εξής απάντηση: «αγαπητέ μου φίλε αυτό που θαυμάζεις τώρα σε λίγα χρόνια θα γίνει Αιγάλεω Σίτυ.

΄Οταν τον ρώτησα με απορία «γιατί γιατρέ» εκείνος μου είπε «γιατί όλοι θέλουν να χτίσουν νέα σπίτια, ακόμα και πολυκατοικίες». Μετά από αυτό και τη στενόχωρη συζήτηση που ακολούθησε του υποσχέθηκα ότι θα προσπαθήσω από τη θέση μου, υπό την ιδιότητά μου και με όλες μου τις δυνάμεις, να κηρυχθεί η Σύμη παραδοσιακός και διατηρητέος οικισμός ώστε να μην μπορεί να χτίσει κανείς ή να χαλάσει χωρίς την άδεια των αρμοδίων Αρχών. Ο δήμαρχος κούνησε το κεφάλι του και μου είπε: «αυτά τα πράγματα Γιάννη μου είναι πολύ δύσκολα και άσε που θα φορτωθείς όλους τους συμιακούς που βάλαν σκοπό να χτίσουν πολυκατοικίες και θα δυσαρεστηθούν». Εγώ του απάντησα ότι παρόλα αυτά θα προσπαθήσω γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι το συμφέρον του τόπου και όσοι ενδεχομένως στενοχωρεθούν, κάποτε θα με ευγνωμονούν.

 

Έκτοτε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε άρχισα μία συνεχή και επίπονη προσπάθεια προς όλους τους τότε εξέχοντες παράγοντες της Κυβερνήσεως με αίτημα να κηρυχθεί η Σύμη ιστορικός και διατηρητέος οικισμός λόγω του ιδιαιτέρου κάλλους της και να προστατευθεί νομοθετικώς.

Κύριος αποδέκτης των προσπαθειών και πιέσεών μου ήταν ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Παττακός ο οποίος μάλιστα από ένα σημείο και έπειτα ενοχλημένος από τις πιέσεις μου, μου έκανε και σχετικές παρατηρήσεις ώστε να παύσω να του είμαι τόσο επίμονος τονίζοντάς μου ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν συνεργαζόμενος με τους αρμόδιους παράγοντες.

 

Πράγματι ο κ. Παττακός μου έστειλε στη Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία εστεγάζετο στο Μέγαρο της Βουλής, την από 7 Μαΐου 1971 ιδιόχειρη επιστολή την οποία σας επισυνάπτω σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και η οποία επί λέξει έχει ως ακολούθως:

 

«Αξιότιμον κύριον

Χαρίτον Ιωάννην

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ενταύθα                                               Αθήναι, 7 Μαΐου 1971

 

Αγαπητέ μου φίλε κύριε Χαρίτο,

Αι συνεχείς οχλήσεις σας προς με ίνα πείσω την Κυβέρνησίν μας να εκδώσει Διάταγμα χαρακτηρισμού της ωραίας νήσου Σύμης του Νομού σας -Δωδεκανήσου- ως παραδοσιακός οικισμός, ιδιαιτέρας προστασίας, δεν με κουράζουν, αλλά και δεν πρέπει να συνεχίζωνται.

Ελπίζω ότι συντόμως θα επιτευχθεί η επιθυμία σας ήτις είναι και προσωπική μου επιθυμία, γνωρίζων την υπέροχον ωραιότητα αυτής της ωραίας νύμφης της Δωδεκανήσου μας.

Κατόπιν και της τελευταίας συζητήσεώς μας εις το γραφείον μου, συνηντήθην μετά του κ. Υπουργού Γεωργίας εις τον οποίον έδωσα οδηγίας όπως επισπεύση την απαιτουμένην διαδικασίαν.

Το αυτό έπραξα τόσον προς τον Υπουργόν Πολιτισμού, όσον και προς τον Γενικόν Διευθυντήν της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Μαρινάτον Σπυρίδωνα.

Κατόπιν των ανωτέρω, όχι μόνον εύχομαι αλλά και πάνυ ελπίζω ότι επίκειται η πραγμάτωσις του διακαούς πόθου σας και ημετέρου ομοίου, ήτοι ο χαρακτηρισμός της ωραίας Σύμης μας ως «παραδοσιακός και διατηρητέος αλώβητος τόπος» δια να αποτελέση βασικόν παράγοντα προόδου και αναπτυξιακού πόλου έλξεως τουριστών.

Φιλικώτατα

Σ. Παττακός»

 

Ανάλογες προσπάθειες για να πετύχω το σκοπό μου έκανα και προς άλλους παράγοντες της τότε Κυβερνήσεως με τους οποίους λόγω της ιδιότητάς μου είχα την άνεση να επικοινωνώ όπως είναι ο κ. Ν. Μακαρέζος, ο Μ. Μπαλόπουλος και ο κ. Ι. Λαδάς. Από τον τελευταίο μάλιστα πήρα το από 29 Απριλίου 1971 ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο σας επισυνάπτω σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και το οποίο έχει επί λέξει ως ακολούθως:

 

«Λάρισα 29 Απριλίου 1971

 

Αγαπητέ μου Γιάννη

Σχετικώς με το θέμα του χαρακτηρισμού της Σύμης ως παραδοσιακού οικισμού, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και ελπίζω να περαιωθή συντόμως ώστε να δικαιωθούν όλες οι προσπάθειές σου

Με εκτίμηση και αγάπη

Γιάννης Λαδάς»

 

Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε, δεν θα σας έστελνα ποτέ αυτή την επιστολή με τα συνημμένα της αποδεικτικά έγγραφα, διότι θεωρούσα αυτονόητο ότι οι ενέργειές μου και το ευτυχές αποτέλεσμα που είχαν για τη Σύμη, ήταν γεγονότα γνωστά σε όλους.

Μάλιστα δεν φαντάστηκα ποτέ ότι κάποιος ή κάποιοι θα μπορούσαν να καπηλευθούν μετά από 33 χρόνια αυτό το επίτευγμά μου. Αυταπόδεικτο επίσης είναι ότι δεν διανοήθηκα ποτέ να ζητήσω εύσημα ή οποιαδήποτε ηθική αμοιβή γι αυτές μου τις ενέργειες.

Αναγκάστηκα όμως να σας στείλω την επιστολή αυτή και τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μου, μετά την ανάγνωση στις ...............

 

 

 

 .......................................................................................................................................................................

 

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε την επιστολή μου αυτή να την καταχωρήσετε με τα συνημμένα της έγγραφα στα «εισερχόμενα» του Δήμου σας και να ενημερώσετε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης.

 

Μετά τιμής

 

(υπογραφή)

 

Ιωάννης Χαρίτος

Δικηγόρος παρ΄  Αρείω Πάγω

Οδός Γαβριήλ Χαρίτου 2

Ιαλυσός 85 101

Τηλ. 22410 22 762

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής , παρακαλείται να επιδώσει στον αξιότιμο κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, Δήμαρχο Σύμης. την παρούσα επιστολή μου με τα συνημμένα της έγγραφα ήτοι:

1)την από 7 Μαϊου 1971 επιστολή του κ. Σ. Παττακού

2)την από 29 Απριλίου 1971 επιστολή του κ. Ι. Λαδά

3)το υπ΄ αριθ. 881/3 Νοεμβρίου 1971 ΦΕΚ τεύχος Β

σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα,

 

 

 

Πατήστε εδώ για επιστολή κ. Παντελίδη ( Δικηγόρου) προς κ. Μπάρδο (Γυμνασιάρχου)

Πατήστε εδώ γιά τα συνημμένα