ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ

                                                                                     Από τη συλλογή μου